Hereford besättningen

Starten på besättningen var två dräktiga kvigor som inköptes från Gylteboda Hereford hösten 2007. Bakgrunden var att jag ville utöka verksamheten, och samtidigt satsa på en ny köttras. Denna skulle passa till gårdens förutsättningar med mycket naturbetesmark(delvis på gamla mossodlingar) och med utomhusutfordring vintertid. Det skulle också vara en ras med bra lynne, lätta kalvningar, och en god tillväxt. Valet föll på Hereford och det har jag inte ångrat.kor i tjurhagen

De första kvigorna fick till att börja med acceptera att de var i minoritet bland gårdens Higland Cattle kor, men nu för tiden är Hereforddjuren i klar majoritet. Det har dock alltid gått bra att ha gemensamma ko- respektive tjur-grupper av de båda raserna vintertid.

Intresset och kunskapen om avelsarbete ökat över tid, och så har besättningen. Detta främst genom ett egna kvigor kalvat in, men jag har också köpt in kvigor från en handfull andra besättningar. Senast hösten 2017 köptes 3 dräktiga djur in från Tenhults Hereford.

Sedan ett par år tillbaks har jag kunnat börja slakta ut kor som inte platsar i den framtida besättningen.

Målsättningen är att föda upp bra avelsdjur, med dikobesättningar i sydöstra Sverige som främsta kundgrupp. Korna får gärna vara välväxta, men inte feta, och ej heller ha ett för grovt skelett. Kalvvikterna vill jag varken se neråt nivån 35 kg, eller över 50.

Senaste sommaren har herefordbesättningen bestått av ca 55 djur, varav 24 kor med kalv född i år. Planen är att öka besättningen med ytterligare några kor. 

Några tjurkalvar brukar säljas redan på hösten, med flertalet säljs som 1-åringar. Sedan ett par år brukar en handfull tjurkalvar som inte bedöms vara avelsämnen, säljas för slaktuppfödning i samband med installningen. Även kvigkalvar som inte skall behållas i besättningen, brukar om möjligt säljas i samband men installningen på hösten.

P6131076Första året seminerades de båda kor som då fanns, men efter det har endast fribetäckning används. Två inköpta avelstjurar används varje år, och ibland också en tredje egen tjur till kvigor.

Våren 2016 ropades den första tjuren in på auktionen på den för köttraserna gemensamma prövningsstationen. Ambitionen är att alltid ha minst en prövad tjur som betäcker varje sommar. Under sommaren 2018 har båda tjurarna varit "prövade". 

Eftersom jag i princip sköter djuren själv, är det praktiskt med fribetäckning. Men det kan tänkas att jag kommer att seminera några kvigor varje år framöver.  

Under betesperioden brukar HF djuren vara uppdelade i 3 grupper; 2 större med kor, kalvar och varsin avelstjur, samt en liten grupp med kor som skall slaktas till hösten.  

De 4 första inköpta kvigorna var (av-)hornade, men efter det har bara pollade djur (= utan horn) köpts in. 

Hälsostatus. Besättningen har A-statutis i Para-Tuberkulos programmet, och är BVD och leukos fri. Har nivå 2 i "smittsäkrad besättning".