Kvigkalvar födda 2018

Namn Född Mor Far Morfar Korr Vikt AiX MiX PiX FiX Not
630 Alecia av Hagalund 180118  198 Lamba av Tenhult 18 Hamras Dalton (T 105) 350 Bårarps Macahan 41 249  12  109  111  100  
631 Florence av Hagalund 180211  200 Lamba av Tenhult  18 Hamras Dalton (T 105)  6236 Origo Raymond 44 252  10  107  116  92  
632 Selma av Hagalund 180218  592 Selma av Hagalund  578 Guldrupe Game  2218 Vide Erbium  34 225  12  105  108  117  
635 Ruby av Hagalund 180227 918 GPH Lynette fr Pirat 578 Guldrupe Game 7812 PP Nacho av Galtås  37 244  6  98  105  123  
638 Maribel av Hagalund 180305  577 Maribel av Hagalund  578 Guldrupe Game  2218 Vide Erbium  43 261  9  104  109  103  
639 Rosanna av Hagalund 180306  586 Rosanna av Hagalund  578 Guldrupe Game  2218 Vide Erbium  35 225  8  102  105  118  
642 Ofelia av Hagalund 180307  567 Ofelia av Hagalund  3531 Cato av Svartsjö (T 112) 8292 Krut av Ingemanstorp  47 273  6  105  113  90  
643 Filippa av Hagalund 180308  546 Filippa av Hagalund 578 Guldrupe Game  8292 Krut av Ingemanstorp  49 300  8  106  114  93  
644 Stella av Hagalund 180309  563 Stella av Hagalund  3531 Cato av Svartsjö (T 112) 2218 Vide Erbium  42 268  4  100  106  101  
647 Haldis av Hagalund 180311  578 Haldis av Hagalund  578 Guldrupe Game 

2218 Vide Erbium 

37 176   5  99  103  113  
650 Stella av Hagalund 180318 40 Stella av Hagalund 578 Guldrupe Game 7792 PP Zevon av Galtås 39 227  8  104  102  113  
651 Filippa av Hagalund 180320 599 Filippa av Hagalund  3531 Cato av Svartsjö (T 112)  578 Guldrupe Game 40 247  12  105  110  106  

652 Zarah av Hagalund

180405 3282 Risinge Velvetee 3531 Cato av Svartsjö (T 112) 545 Dakota av Munka(ET) 44 280  10  106  114  96