Kvigkalvar födda 2020

Namn Född Mor Far Morfar Korr Vikt AiX MiX PiX FiX Not

682 Maribel av Hagalund

20-02-26 638 Maribel av Hagalund 7463 Boomer av Mörby (T 100) 578 Guldrupe Game  36 11 106 105 114  
684 Stella av Hagalund 20-03-01 624 Stella av Hagalund 

Boomer 

3531 Cato av Svartsjö (T 112)  41  12 108 110 103  
685 Estelle av Hagalund 20-03-02  511 Estelle av Hagalund  Boomer  227 Bårarps Igor  43  10 107 105 107  
689 Hilda av Hagalund 20-03-07 191 Deilig av Tenhult Boomer 6336 Origo Raymond 43 11 108 110 112  
693 Selma av Hagalund 20-03-20 632 Selma av Hagalund  666 Fajer av Folkestorp (P 105) Guldrupe Game  42 8 104 105 106  
694 Haldis av Hagalund 20-03-21  605 Haldis av Hagalund  Boomer  Guldrupe Game  42 7 104 107  101  
696 Ella av Hagalund 20-03-25  549 Ella av Hagalund  Fajer  8292 Krut av Ingemanstorp  34 15 106 112 117  
697 Filippa av Hagalund 20-03-27  643 Filippa av Hagalund  Fajer  Guldrupe Game  41  9 104 110 102  
699 Freya av Hagalund 20-04-06  200 Lamba av Tenhult  Fajer  6236 Origo Raymond  36 13 101 113 116