Gården Hagalund

Gården Hagalund ligger i byn Hollstorp. Och även om gården ligger lugnt och lite avsides, är det bara 5 km till Stortorget i Växjö, riktning sydöst ut. Det är den gamla Kalmarvägen som går genom byn.  Hit kom släkten Johansson 1895, då Hagalund var ett torp under gården Skirsnäs, i närliggande Skirs by. Dagens ägare är Birgitta Johansson. 

IMG_0062

I slutet av 50-talet fanns det nio gårdar med (mjölk-)kor i Hollstorps by, men idag är det bara på Hagalund som det finns nötkreatur. En granne odlar spannmål i mindre omfattning, och det finns ett par mindre stall med hästar.  

På Hagalund försvann mjölkkorna redan 1965. Efter det fanns det en mindre besättning med dikor, innan far Bertil sålde dessa i mitten av 90-talet. Året efter köpte barnen Magnus och Christina in 2 Highland Cattle kvigor, vilket blev början på en liten renrasig besättning som finns kvar än idag. Denna hade som syfte att hålla markerna öppna. Den renrasiga avelsbesättning av Hereford djur som idag dominerar gården, såg sin början 2007, då de första djuren köptes in.

Jordbruket, inklusive Hereford besättningen, drivs idag av Magnus Johansson. Syster Christina med familj hjälper till när det behövs, och hon äger också Highland Cattle djuren tillsammans med sin bror.

På gården erbjuds även övernattning inom ramen för "Bo På Lantgård". Denna verksamhet har mor Birgitta huvudansvaret för. 

Utöver jordbruket finns 20 ha produktiv skogsmark, som efter stormen Gudrun 2005 nu mest består av ungskog.