Fotoalbum

Siesta under stora boken
Saltstenen uppskattas
Fin unghäst i Ängarna
Sommarbete på Mossen
kvällsbild i februari
1a kalven 2020
Mor & son
Vildsvin går inte bara illa åt åkermark
Stamtjuren Fajer av Folkestorp
Bokskog i vinterskrud - med kostig
Löv var uppskattade torksommaren 2018
Cato släcker törsten.
klart för 200d vägning