Fotoalbum

Löv är uppskattade en torr sommar.Cato släcker törsten.Testar nya plogen - den 23 dec !!Cato och Game samsas bra efter att ha rett ut rangordningen
klart för 200d vägning3226 Risinge Donna med kvigkalv 2016Dags att fylla på vattenkaret.Åskhimmel
Urban miljöNu ska Rosanna få fina klövar Kalvar i mors trädgård.511 Estelle med tjurkalv
Vintermiljö