20210902_104552

Alla årskalvar med kor hemma på gården för 200d vägning.

Välkommen till hemsidan

Här finner ni information om Hereford besättningen på Hagalund, en gård belägen i byn Hollstorp, strax sydost om Växjö.  

Hoppas ni här hittar intressant information om djuren och gården.

Senaste Nytt

14 sep. Hela sommaren har redan passerat förbi. Här på Hagalund präglades den ganska mycket av att mor Birgitta gick bort i juni. 

Vad det gäller skörderesultatet här i södra Småland, fick vi en bra grässkörd, men en dålig skörd av spannmål. Främst då den vårsådda.

Djuren på gården har haft en bra sommar, där en ormbiten kalv är det enda fallet som behövde veterinärbesök och lite antobiotika. 2 september var det sedan dags att 200 dagars väga årets 26 kalvar. Resultat blev mycket bra. Det var inga enskilda toppnoteringar för någon tjur- eller kvigkalv. Men medelvikten på 305 för tjurarna och 286 för kvigorna är bland de allra högsta för Hagalund. Och alla kalvar klarade med god marginal kravet för stambokföring. De enskilda vikterna är upplagda här under kalvar födda 2021.

20210909_152555

23 april. 15 april kalvade sista kon. 26 dräktigheter gav 26 pigga kalvar, som alla nu växer bra. Genomsnitts födelsevikten blev 45 kg för tjurar och 42 för kvigor.

En ny avelstjur har också anlänt till gården. Han heter 6374 Origo Enforcer. Far är importsemintjuren Moeskaer Samson, och morfar är en annan importsemintjur, nämligen Square Diesel. Enforcer har en fantastisk bra exteriör. Han har en lite högre födelsevikt (47 kg), men fadern Samson och beaktande hans avelsvärden bör det kunna bli normalstora kalvar efter honom.