Hereford besättningen

Starten på besättningen var två dräktiga kvigor som inköptes hösten 2007. Bakgrunden var att jag ville utöka verksamheten, och samtidigt satsa på en ny köttras (parallellt med Highland Cattle djuren). Rasen skulle passa gårdens förutsättningar med mycket betesmark(delvis på gamla mossodlingar) och utomhusutfordring vintertid. Det skulle också vara en ras med bra lynne, lätta kalvningar, och en god tillväxt. Valet föll på Hereford och det har jag inte ångrat.kor i tjurhagen

Besättningen har sakta ökat i storlek sedan de försdta djuren köptes in. Detta främst genom att egna kvigor kalvat in, men det har också köpts in kvigor, och någon dräktig ko, från en handfull andra besättningar. 

Målsättningen är att föda upp bra avelsdjur, med dikobesättningar i sydöstra Sverige som främsta kundgrupp. Korna får gärna vara välväxta, men inte feta, och ej heller ha ett för grovt skelett. Födelsevikter skalla helst vara i spannet 38-46 kilo. 

Besättningen består idag av ca 50 djur vintertid och 70 under betessäsongen, varav drygt 25 kalvande kor&kvigor. Efter att High Cattle besättningen avvecklades vintern 2020-2021, kan marken som ägs eller arranderas föda åtminstone ytterligare 5 kalvande djur, men utrymmen för djuren under vinterperioden är idag begränsande. 

Några tjurkalvar för avel brukar säljas redan på hösten, med flertalet säljs som 1-åringar. De tjurkalvar vilka inte bedöms vara lämpliga för avel, säljs till slaktuppfödning i samband med installningen.  Kvigkalvar, dräktiga kvigor, och även någon dräktig ko, säljs när kunder dyker upp.  

P6131076Första året seminerades de båda kor som då fanns, men efter det har endast fribetäckning används. Två inköpta avelstjurar används varje år. 

Våren 2016 ropades den första tjuren in på auktionen på den för köttraserna gemensamma prövningsstationen. Ambitionen är att alltid ha minst en prövad tjur som betäcker varje sommar. Semin används inte, och detta främst då fribetäckning är praktiskt när man sköter djuren själv.  

Använding av prövade tjurar, har så här långt inte minst förbättrat exteriören på besättningens hondjuren, men också resulterat i mer samlade födelsvikter på kalvarna. 

De 4 första inköpta kvigorna var (av-)hornade, men efter det har bara pollade djur (= utan horn) köpts in. Bara ett fåtal hondjur bär idag på hornat anlag.

Hälsostatus. Besättningen har A-statutis i Para-Tuberkulos programmet, och är BVD och leukos fri. Ligger på nivå 2 i "smittsäkrad besättning".