Kor

Här finner ni information om besättningens kor   

Namn Född Mor Far Morfar Aix Mix Pix Fix Övrigt
198 Lamba av Tenhult 2016  128 Lamba av Tenhult  3560 Bårarps Macahan  7439 Pondus av Svanaholm  4 107  102 98   
386 Margareth av Troedsberga 2019 1122 Stendala Margareth 342 Oskar av Källmossen (T 106) 7901 Ingemans av Ingemanstorp 6 109 100 101 Inköpt på elitauktion 2019
531 Estelle av Hagalund 2012 511 Estelle av Hagalund 8291 Krut av Ingemanstorp 227 Bårarps Igor 1 104 106 88  

567 Ofelia av Hagalund

2015 3282 Risinge Velvetee 8291 Krut av Ingemanstorp 545 Dakota av Munka ET 5 108 105 95  
631 Florence av Hagalund 2018  200 Lamba av Tenhult 18 Hamras Dalton (T 105)  6236 Origo Raymond  113  112  83  
632 Selma av Hagalund 2018  592 Selma av Hagalund  578 Guldrupe Game  2218 Vide Erbium  4 101  98 112   
638 Maribel av Hagalund 2018 577 Maribel av Hagalund 578 Guldrupe Game 2210 Vide Erbium 0 103 98 98  
642 Ofelia av Hagalund 2018 567 Ofelia av Hagalund 3531 Cato av Svartsjö (T 112) 8292 Krut av Ingemanstorp 7 109 113 86  
643 Filippa av Hagalund 2018 546 Filippa av Hagalund 578 Guldrupe Game 8292 Krut av Ingemanstorp 4 105 111 88  
652 Zarah av Hagalund 2018 3282 Risinge Velveteen 3531 Cato av SVartsjö (T 112) 545 Dakota av Munka ET 7 103 113 95  
654 Ella av Hagalund 2019 609 Ella av Hagalund  7463 Boomer av Mörby (T 100)  3531 Cato av Svartsjö (T 112) 11 103 109 114   
667 Haldis av Hagalund 2019 538 Haldis av Hagalund 7463 Boomer av Mörby (T 100) 8292 Krut av Ingemanstorp 5 103 104 103  
665 Helle av Hagalund 2019 191 Deilig av Tenhult  7463 Boomer av Mörby (T 100)  6336 Origo Raymond  6 103 107 99  
673 Selma av Hagalund 2019 592 Selma av Hagalund 3531 Cato av Svartsjö (T 112) 2218 Vide Erbium  10 106 108 105  
679 Disa av Hagalund 2019 198 Lamba av Tenhult  3531 Cato av Svartsjö (T 112) 350 Bårarps Macahan 8 110 115 85  
680 Haldis av Hagalund 2019 605 Haldis av Hagalund  3531 Cato av Svartsjö (T 112) 578 Guldrupe Game  11 108 113 97  
685 Estelle av Hagalund 2020 511 Estelle av Hagalund 7463 Boomer av Mörby (T 100) 227 Bårarps Igor 1 100 98 105  
693 Selma av Hagalund 2020 632 Selma av Hagalund 666 Fajer av Folkestorp 578 Guldrupe Game 5 97 106 106  
696 Ella av Hagalund 2020 549 Ella av Hagalund 666 Fajer av Folkestorp 8292 Krut av Ingemanstorp 8 102 103 122  Namn Född Mor Far Morfar AiX MiX PiX FiX Not
702 Hildur av Hagalund 2022 672 Hildur av Hagalund 2931 Guldrupe Lakrits 7463 Boomer av Mörby (T 100)  10 105   108  105  
703 Filippa av Hagalund 2022 660 Filippa av Hagalund 666 Fajer av Folkestorp (T 102) 3531 Cato av Svartsjö (T 112)  12  106  109  107  
705 Ofelia av Hagalund 2022 567 Ofelia av Hagalund Fajer 8292 Krut av Ingemanstorp  12  104  110  110  
707 Hulda av Hagalund 2022 191 Deilig av Tenhult Fajer 6336 Origo Raymond  3  101  111  93  
709 Disa av Hagalund 2022 679  Disa av Hagalund Fajer  32531 Cato  10  104  117  95  
711 Filppa av Hagalund 2022 643 Filippa av Hagalund Lakrits  578 Guldrupe Game  12  105  115  101  
714 Haldis av Hagalund 2022 647 Haldis av Hagalund Lakrits  Game  1  102  98  103  
717 Helle av Hagalund 2022 665 Helle av Hagalund  Fajer  Boomer  9  101  109  107  
723 Estelle av Hagalund 2022 598 Estelle av Hagalund  Fajer  Game  7  100  115  97  

725 Tiffany av Hagalund

2022 200 Lamba av Hagalund  Lakrits  Origo Raymond  15  105  119  104  

                                                                                                                                                

 Kolinjer Hagalund Hereford

Namn

Första ko

Efter ko (inköpt) med fader 
Filippa 501 Filippa av Hagalund 385 Flora av Gylteboda  Ess av Wäsby (T-108)
Haldis 538 Haldis av Hagalund    
Estelle 511 Estelle av Hagalund  455 Ester av Gylteboda  Champion av Gylteboda
Maribel 543 Maribel av Hagalund 7183 BPH Fortunat  Feltons 632 (Can)
Ella 549 Ella av Hagalund 540 Elna av Gylteboda  Titan ET av Munka
Ofelia 567 Ofelia av Hagalund 3282 Risinge Velvetee  Dakota av Munka (ET)
Zarah 652 Zarah av Hagalund    
Selma 592 Selma av Hagalund 3226 "Risinge Hereford"  Vision av Munka (ET)
Florence 631 Florence av Hagalund 200 Lamba av Tenhult 6263 Origo Raymond
Tiffany 725 Tiffany av Hagalund    
Helle 665 Helle av Hagalund 191 Deilig av Tenhult 6263 Origo Raymond
Disa  679 Disa av Hagalund 198 Lamba av Tenhult 3560 Bårarps Macahan
Hildur 672 Hildur av Hagalund 888 GPH Lynette fr Salut 7451 Salut av Svanaholm