Kor

 665 Helle av Hagalund

665 Helle av Hagalund

Nedan finner ni information om kor i besättningen

Namn Född Mor Far Morfar Aix Mix Pix Fix Övrigt
198 Lamba av Tenhult 2016  128 Lamba av Tenhult  3560 Bårarps Macahan  7439 Pondus av Svanaholm  3 106  102 98   

567 Ofelia av Hagalund

2015 3282 Risinge Velvetee 8291 Krut av Ingemanstorp 545 Dakota av Munka ET 4 107 102 96  
638 Maribel av Hagalund 2018 577 Maribel av Hagalund 578 Guldrupe Game 2210 Vide Erbium -1 102 97 97  
642 Ofelia av Hagalund 2018 567 Ofelia av Hagalund 3531 Cato av Svartsjö (T 112) 8292 Krut av Ingemanstorp 3 106 110 86  
643 Filippa av Hagalund 2018 546 Filippa av Hagalund 578 Guldrupe Game 8292 Krut av Ingemanstorp 4 104 109 91  
654 Ella av Hagalund 2019 609 Ella av Hagalund  7463 Boomer av Mörby (T 100)  3531 Cato av Svartsjö (T 112) 8 100 106 116   
667 Haldis av Hagalund 2019 538 Haldis av Hagalund 7463 Boomer av Mörby (T 100) 8292 Krut av Ingemanstorp 3 101 102 101  
665 Helle av Hagalund 2019 191 Deilig av Tenhult  7463 Boomer av Mörby (T 100)  6336 Origo Raymond  7 103 108 101  
673 Selma av Hagalund 2019 592 Selma av Hagalund 3531 Cato av Svartsjö (T 112) 2218 Vide Erbium  8 104 106 105  
679 Disa av Hagalund 2019 198 Lamba av Tenhult  3531 Cato av Svartsjö (T 112) 350 Bårarps Macahan 4 107 113 84  
680 Haldis av Hagalund 2019 605 Haldis av Hagalund  3531 Cato av Svartsjö (T 112) 578 Guldrupe Game  8 105 110 98  
685 Estelle av Hagalund 2020 511 Estelle av Hagalund 7463 Boomer av Mörby (T 100) 227 Bårarps Igor 0 99 97 104  
693 Selma av Hagalund 2020 632 Selma av Hagalund 666 Fajer av Folkestorp (T 102) 578 Guldrupe Game 1 95 103 104  
703 Filippa av Hagalund 2021 660 Filippa av Hagalund 666 Fajer av Folkestorp (T 102) 3531 Cato av Svartsjö (T 112) 11 105 108 108  
705 Ofelia av Hagalund 2021 567 Ofelia av Hagalund 666 Fajer av Folkestorp (T 102) 8292 Krut av Ingemanstorp 11 103 108 113  
709 Disa av Hagalund 2021 679  Disa av Hagalund 666 Fajer av Folkestorp (T 102) 3531 Cato av Svartsjö (T 112) 5 98 116 92  
711 Filppa av Hagalund 2021 643 Filippa av Hagalund 2931 Guldrupe Lakrits 578 Guldrupe Game 11 107 114 98  
717 Helle av Hagalund 2021 665 Helle av Hagalund 666 Fajer av Folkestorp (T 102) 7463 Boomer av Mörby (T 100) 9 102 108 109  
723 Estelle av Hagalund 2021 598 Estelle av Hagalund 666 Fajer av Folkestorp (T 102) 578 Guldrupe Game 7 100 114 97  
725 Tiffany av Hagalund 2021 200 Lamba av Tenhult 2931 Guldrupe Lakrits 6336 Origo Raymond  16 106 119 104  
1034 PP Galtås Day 2018 965 PP Galtås Day 8060 PP Galtås Selavie 7983 PP Galtås Mate 8 111 102 101  

 

Dräktiga kvigor

Namn Född Mor Far Morfar AiX MiX PiX FiX Not
733 Estelle av Hagalund 2022  531 Estelle av Hagalund  666 Fajer av Folkestorp (T 102)  8291 Krut av Ingemanstorp 6 101   106  103  

736 Zarah av Hagalund

2022 652 Zarah av Hagalund 7374 Origo Enforcer 3531 Cato av Svartsjö (T 112) 7 109 104 98  

740 Filippa av Hagalund

2022 660 Filippa av Hagalund  666 Fajer av Folkestorp (T 102) 3531 Cato av Svartsjö (T 112) 13 103 114 108  

742 Florence av Hagalund

2022 631 Florence av Hagalund 7374 Origo Enforcer 18 Hamras Dalton (T 105) 8 115 109 86  
1133 PP Gatås Lynette 2022 967 Galtås Lynette 569 PP Bårarps Ukelele (T 105) 7126 Evident av Gylteboda 0 102 96 100  

                                                                                                                                                

 Kolinjer Hagalund Hereford

Namn

Första ko

Efter ko (inköpt) med fader 
Filippa 501 Filippa av Hagalund 385 Flora av Gylteboda  Ess av Wäsby (T-108)
Haldis 538 Haldis av Hagalund    
Estelle 511 Estelle av Hagalund  455 Ester av Gylteboda  Champion av Gylteboda
Maribel 543 Maribel av Hagalund 7183 BPH Fortunat  Feltons 632 (Can)
Ella 549 Ella av Hagalund 540 Elna av Gylteboda  Titan ET av Munka
Ofelia 567 Ofelia av Hagalund 3282 Risinge Velvetee  Dakota av Munka (ET)
Zarah 652 Zarah av Hagalund    
Selma 592 Selma av Hagalund 3226 "Risinge Hereford"  Vision av Munka (ET)
Florence 631 Florence av Hagalund 200 Lamba av Tenhult 6263 Origo Raymond
Tiffany 725 Tiffany av Hagalund    
Helle 665 Helle av Hagalund 191 Deilig av Tenhult 6263 Origo Raymond
Disa  679 Disa av Hagalund 198 Lamba av Tenhult 3560 Bårarps Macahan