Kvigkalvar födda 2022 

Namn Född Mor Far Morfar Korr Vikt AiX MiX PiX FiX Not

729 Ella av Hagalund

22-02-15 654 Ella av Hagalund 666 Fajer av Folkestorp (P 105)  7463 Boomer av Mörby (T 100) 34 269 348 13 102 112 119  
730 Disa av Hagalund 22-02-19 679 Disa av Hagalund 6374 Origo Enforcer 3531 Cato av Svartsjö (T 112) 48 293 401 9 114 110 89  
733 Estelle av Hagalund 22-02-28 531 Estelle av Hagalund Fajer 8292 Krut av Ingemanstorp 44 286 389 7 102 109 102  
734 Helle av Hagalund 22-03-03 665 Helle av Hagalund Enforcer Boomer 49 306 427 6 110 106 92  
736 Zarah av Hagalund 22-03-04 652 Zarah av Hagalund Enforcer Cato 41 278 367 11 110 108  102  
738 Maribel av Hagalund 22-03-06 638 Maribel av Hagalund Enforcer 578 Gulrupe Game 45 281 368 7 111 102 97  
740 Filippa av Hagalund 22-03-13 660 Filippa av Hagalund Fajer Cato 40 331 429 10 103 109 106  
742 Florence av Hagalund 22-03-14 631 Florence av Hagalund Enforcer 18 Hamras Dalron (T 105) 48 321 429 10 115 110 90  
743 Haldis av Hagalund 22-03-19 647 Haldis av Hagalund Fajer Guldrupe Game 41 301 413 0 97 98 108  
748 Estelle av Hagalund 22-04-27 598 Estelle av Hagalund Fajer Guldrupe Game 40 326  11 101 111 111  
749 Margit av Hagalund 22-05-12 200 Lamba av Hagalund Enforcer 6263 Origo Raymond 53 343          
750 Stella av Hagalund 22-05-24 684 Stella av Hagalund Enforcer Boomer 47