Gården Hagalund

Gården Hagalund ligger i byn Hollstorp. Och även om gården ligger lugnt och lite avsides, är det bara 5 km till Stortorget i Växjö, riktning sydöst ut. Det är den gamla Kalmarvägen som går igenom byn.  Hit kom släkten Johansson 1895, då Hagalund var ett torp under gården Skirsnäs, i närliggande Skirs by.

IMG_0062

I slutet av 50-talet fanns det nio gårdar med (mjölk-)kor i Hollstorps by, men idag är det bara på Hagalund som det finns nötkreatur kvar. En granne odlar spannmål i mindre omfattning, och det finns ett par mindre stall med hästar.  

På Hagalund försvann mjölkkorna 1965, kopplat till att gårdens dåvarande ägare Bertil Johansson blev invald i Riksdagen.

Efter detta fanns det en mindre besättning med dikor på gården, innan Bertil sålde dessa i mitten av 90-talet. Året efter köpte barnen Magnus och Christina in 2 Highland Cattle kvigor, vilket blev början på en mindre renrasig besättning som fanns kvar till 2020. Denna hade som syfte att hålla markerna öppna. Den renrasiga avelsbesättning av Hereford djur såg sin början 2007, då de första djuren köptes in.

Jordbruket drivs idag av Magnus Johansson, som sedan slutet av 2020 också äger fastigheten.

Utöver jordbruket finns 20 ha produktiv skogsmark, som efter stormen Gudrun 2005 mest består av ungskog.