Stamtjurar Hagalund Hereford

1365 Karlssons Carat (foto sep 2023)

carat sep 2023

 Använd på Hagalund 2023 ->  

Född 2022, Fv:43, 200d: 298, 365d: 486, hornstatus PP 

 Far: 1191 Karlssons Toronto, FF: 5644 Quinn av Brunared   

Mor: 212 Karlssons Holly, MF: WWL Global Force (sem imp) 

Avelsvärden, AIx:-, Mix:108, Pix:96, Fix:91 

Antal kalvningar i KAP: 0 

-------------------------------------------------------------

589 Bårarps Valdor, P 113/T 106 (foto maj 2023)

valdor 2023

Använd på Hagalund 2022 -2023

Född 2021, Fv:41, 200d:307, 365d:569, hornstatus Pp

 Far: 621 Hamras Excellent (svensk semintjur), FF: Triara Xcelorator (semin import)  

Mor: 7424 Bårarps Miss Firefly ET, MF: Harvie Ringo ET (can)

Avelsvärden, AIx:-, Mix: 106, Pix:129, Fix:115

Exteriörbedömning (prövningen):

Helhet:80, Ben:81, Muskler:80, Kropp 79

Antal kalvningar i KAP: 15, varav svåra 0, döda kalvar 0

Såld till bruksbesättning hösten 2023.

-------------------------------------------------------------------------------

 6374 Origo Enforcer (foto juni 2022)

enforcer juli 2022

Använd på Hagalund 2021 - 2022 

Född 2020, Fv:47, 200d:303, 365d:546, hornstatus PP 

 Far: 1940 Moeskaer Samson (semin import), FF: Hometown 10Y  

Mor: 1255 Origo Madam, MF: 957 Squeare Diesel (seminimport) 

Avelsvärden, AiX:-, Mix: 113, Pix:108, Fix:89 

Antal kalvningar i KAP: 22, varav svåra 0, död kalv 1

Enforcer gav kalvar med mycket vältutvecklad muskulatur, dock med något höga födelsevikter. 

 ----------------------------------------------------------- 

2931 Guldrupe Lakrits (foto okt 2020)

lakrits_okt_20

Använd på Hagalund 2020 - 2021

Född 2019, Fv:44, 200d:282, 365d:544, hornstatus PP

 Far: 7143 Pelle av Troedsberga (T 101), FF: 7128 Noa av Troedsberga 

Mor: 1128 Guldrupe Wittey, MF: 7117 Hai av Stendala (T 109)

Avelsvärden, AiX:-, Mix: 111, Pix:109, Fix:108

Antal kalvningar i KAP : 13, varav svåra 0 död kalv 0

Lakrits utmärker sig exteriört med bra längd och bra ben. Bra kalvar generellt.

Såld till bruksbesättning våren 2021

---------------------------------------------------------------------------------------

666 Fajer av Folkestorp, Ptal 105/T 102 (foto okt 2020)

fajer_okt_20

Använd på Hagalund 2019 - 2021

 Född 2018, Fv:44, 200d:358, 365d:614, hornstatus PP

 Far: 434 Bårarp Hamra Picasso ET, FF: 822 Harvie Dan T-Bone 196T

Mor: 565 Margareth av Folkestorp, MF: 366 Bårarp Maharajah

Avelsvärden, AiX:-, Mix: 105, Pix:125, Fix:106

Exteriörbedömning (prövningen):

Helhet:81, Ben:79, Muskler:84, Kropp 79

Antal kalvningar i KAP : 39 varav svåra 0 död kalv 1 

Kalvarna efter Fajer har haft normala födelsevikter, goda 200d vikter, och ofta med en mycket välutvecklad musklatur.

Far till prövade tjuren Hagalunds Filippo, T 113 (ej auktionsgodkänd - ben)

Såld till bruksbesätting hösten 2021.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7463 Boomer av Mörby, T-tal 100 (foto 2020)  

Boomer_2020_3år

Använd på Hagalund 2018- 2019

Född 2017 , Fv:44, 200d:341, 365d:579, hornstatus:PP

Far: 1105 Hometown Big Bang (US), FF: 1104 Hometown 10Y(US) 

Mor: 314 Deilig av Mörby, MF: 7877 PP Galtås Titan 

Avelsvärden, Aix:- Mix:119 Pix:94 Fix:113 

Exteriör bedömning (prövningen):

Helhet:79, Ben:82, Muskler:75, Kropp 80, Storlekstyp 6.5

  Antal kalvningar i KAP: 35

En normalstor tjur för rasen. Boomer har gett pigga kalvar, med födelsevikter något under genomsnittet för rasen. Hans avkommor utmärker sig främst med sin välutvecklade muskulatur.

Såldes till bruksbesättning våren 2020.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3531 Cato av Svartsjö, T-tal 112 (foto 2018) 

cato_2018_hemsida

Använd på Hagalund 2016-2018

Född 2015 , Fv:46, 200d:352, 365d:650, hornstatus Pp
Far: 7101 Epsilon av Gylteboda (T-111), FF: Harvie Dan Hidalgo ET (Can)
Mor: 3007 Elly av Svartsjö, MF: 593 Turbo ET av Munka

Avelsvärden, Aix:- Mix:115 Pix:116 Fix:104

Exteriör bedömning (prövningen):

Helhet:83, Kropp:83, Ben:82, Muskler:82, Storlekstyp 6.7

 Antal kalvningar i KAP : 35

En välväxt tjur med mycket bra exteriör. Födelsevikter strax över genomsnittet för rasen. Hans fina exteriör har gått i arv till hans döttrar. 

Far till prövade sonen Hagalunds Carlos, T-tal 105.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

578  Guldrupe Game (foto 2017) 

guldrupe_game

Använd på Hagalund 2015-2017

Far: 1327 Pascal av Viking Vånga(T-102), FF: 598 Sonic ET av Munka
Mor: 552 Guldrupe Wittey, MF: 7498 Blixt av Svanaholm(T-108)

Avelsvärden, Aix:- Mix:104 Pix:110 Fix:111

 Antal kalvningar i KAP : 36

Far till de prövade sönerna Hagalunds Prince T 108 och Hagalunds Maximus T 109.

 ------------------------------------------------------------------------------------

 2218 Vide Erbium 

vide_apr_15

Använd på Hagalund 2013-2015

Född 2012 , Fv:38 200d:300 365d:539
Far: 2183 Vide Brilliant, FF: 7059 Ferdinand av Tuggarp (T-104)
Mor: 832 Lilja av Fiskinge, MF: 1548 Danilo av Herrgölet

 --------------------------------------------------------------------------------------

 8291 Krut av Ingemanstorp

krut_jun_14

Använd på Hagalund 2011-2014

Far: 8097 Krast av Ingemanstorp, FF: 7299 Keynote 3 av Brunared
Mor: 1216 Lady Love av Ingemanstorp, MF: 7973 Devo av Ingemanstorp(ET)

Den första tjuren som lämnat en bestående och positiv inverkan efter sig i besättningen. Detta genom döttrar som alla haft bra med mjölk, och därmed fått kalvar med höga 200d vikter. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 227 Bårarps Igor

igor_sommaren11

Använd på Hagalund 2009-2011

Far: Double U Real Good (Can), FF: Double-U Nugget (Can)
Mor: 7119 BPH Diva, MF: 7525 Canon av Electra