Tjurkalvar födda 2023 lämpliga som betäckningstjurar 2024

 Namn

 Född  Mor  Far  Morfar  Vikter  AIX Mix PiX  Fix  Not

753 Hagalunds Boyan

230221 652 Zarah av Hagalund 6374 Origo Enforcer 3531 Cato av Svartsjö (T 112) 48 266 1  108 105 84  Såld
755 Hagalunds Ratko 230225 696 Ella av Hagalund 589 Bårarps Valdor (T 106) 666 Fajer av Folkestorp (T 102) 41 298 12 101 111 113  Tingad
757 Hagalunds Stanko 230227 642 Ofelia av Hagalund 589 Bårarps Valdor (T 106) 3531 Cato av Svartsjö (T 112) 43 319 11 105 116 98 Såld
760 Hagalunds Rayno 230302 709 Disa av Hagalund 589 Bårarps Valdor (T 106) 666 Fajer av Folkestorp (T 102) 48 302 7 101 118 92  
764 Hagalunds Borka 230304 705 Ofelia av Hagalund 589 Bårarps Valdor (T 106) 666 Fajer av Folkestorp (T 102) 39 270 14 102 115 119  
767 Hagalunds Teodor 230317 717 Helle av Hagalund 589 Bårarps Valdor (T 106) 666 Fajer av Folkestorp (T 102) 41 306 14 102 115 116 Tingad
771 Hagalunds Nikifor 230317 631 Florence av Hagalund 6374 Origo Enforcer 18 Hamras Dalton (T 105) 47 324 7 115 106 88