Tjurkalvar födda 2023

 Namn

 Född  Mor  Far  Morfar  Vikter  AIX Mix PiX  Fix  Not
 751 Hagalunds Darian 13 feb  531 Estelle av Hagalund 6374 Origo Enforcer 8292 Krut av Ingemanstorp 39